Cách đặt tên hay cho người tuổi Mão theo phong thủy chuẩn xác!

Cần tránh dùng những chữ có bộ Tâm, tượng trưng cho tim trong ngũ tạng để như: Chí, Tính, Tư, Cung, Hằng, Ân,

1. Dựa vào đặc tính sinh sống

Xưa kia loài mèo thường sống trong hang, nên dùng những chữ có chứa bộ Miên, Mịch để chỉ mèo có nơi sống ổn định. Ngoài ra, các chữ có bộ Khẩu lớn nhỏ đều được, vì mèo tinh nhanh nên nó thích chạy đi chạy lại trong hang, nơi sinh sống của mình.

Những tên hay cho người : Đồng, Hợp, Hậu, Hướng, Viên, Đồ, Hòa, Gia, Dung, Định, Phú, Nghi, Hoành…

Ngoài ra, nên đặt tên cho bằng các chữ có chứa bộ Hòa, Mễ, Mạch, Đậu, Lương, Tắc, Đạo, Thục cũng rất phù hợp.

Những tên chứa các bộ thủ nói trên: Tú, Bỉnh, Khoa, Trình, Đạo, Tô, Tích, Đậu, Phong, Thụ, Sán, Phấn…

Đồng thời, loài mèo rất thích chải chuốt vẻ bề ngoài, nên có thể dùng các chữ có chứa bộ Sam, Mịch, Y, Thái, Cân, Thị để tô điểm thêm cho dáng vẻ của nó.

Những tên thích hợp: Tố, Thống, Hệ, Duyên, Luyện, Biểu, Viên, Trang, Hình, Ngạn, Chương, Thái, Bân, Bành, Ảnh, Phúc, Chúc…

2. Dựa vào mối quan hệ tương sinh với những con giáp khác

Hợi – Mão – Mùi thuộc mối quan hệ tam hợp nên có sự trợ giúp lẫn nhau. Do đó, nên đặt tên cho người tuổi Mão bằng các chữ có bộ Hợi, Dương như: Tượng, Gia, Nghị, Dự, Mĩ, Thiện, Nghĩa, Tường…

Bên cạnh đó, Dần – Mão – Thìn là tam hội, nên có thể đặt tên chứa chữ Dần hoặc Thìn như: Dần, Hiến, Xử, Hiệu, Lô, Báo…

Ngoài ra, theo Ngũ hành, Mão thuộc hành Mộc. Do đó, có thể dùng tên có bộ Mộc thuộc phương Đông để mèo cảm giác trông thấy đồng loại của mình: Mộc, Đóa, Lâm, Lý, Thâm, Trúc, Tài, Tùng, Mai, Nghiệp, Thụ…

3. Những tên cần tránh

Cần tránh dùng những chữ có bộ Tâm, tượng trưng cho tim trong ngũ tạng để đặt tên cho người tuổi Mão như: Chí, Tính, Tư, Cung, Hằng, Ân, Hoài, Huệ, Tuệ, Ý…

Tránh dùng những tên có chữ Tây, Kê, Kỉ, Kim, Vũ vì những chữ này đều tượng trưng cho phương Tây. Dậu ở phương Tây nhưng Mão Dậu đối xung. Những tên đó là: Đàm, Đề, Tô, Y, Hàn, Tập, Linh, Dực, Thúy, Quân, Ngân, Phong, Cương, Cẩm, Phượng, Hoàng, Lan,…

Không nên dùng tên có chữ Nhật, Dương vì phạm vào đối xung giữa mặt trời và mặt trăng. Mão lại tượng trưng cho mặt trăng, đặt tên có chữ Nhật sẽ đối xung. Những tên không nên dùng: Minh, Xuân, Hội, Tinh, Huy, Tình…

Ngoài ra, tránh dùng những tên như: Nhân, Đại, Tiên, Sĩ, Nghị, Trị, Đại, Vương, Quân, Đế…cho người tuổi Mão. Vì mèo là động vật bé nhỏ, nên không hợp với xưng vương xưng hùng.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *