Phòng Thờ

Phong thủy hướng bố trí bàn thờ cho người tuổi Tuất vượng phát

Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1982 mang mệnh ngũ hành là mệnh Thủy tức Đại hải thủy (Nước biển lớn). Quẻ mệnh là cung

Hướng bố trí bàn thờ người tuổi Thân cho nhà vượng phát

Người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, mang mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh, thuộc Tuyền trung thủy tức là dưới giữa dòng suối. Tùy

Phong thủy hướng bố trí bàn thờ cho người tuổi Dậu vượng phát

Người tuổi Kỷ Dậu có quẻ mệnh Tốn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh. Người tuổi này sinh năm 1969 và theo ngũ hành thì mang

Hướng bố trí bàn thờ cho người tuổi Dần phát lộc phát tài

Những người tuổi Giáp dần sinh năm 1974, mệnh thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Ngũ hành đại khê thủy tức là nước dưới khe lớn.

Phong thủy hướng bố tí bàn thờ cho người tuổi Hợi phát đạt

Gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thuộc quẻ mệnh cung Cấn (Thổ) và thuộc Tây tứ mệnh. Theo ngũ hành thuộc mệnh Thủy